Людмила Борисова е първата жена избирана на този пост от създаването на Студентския съвет като задължителна университетска структура от 1997 година.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Добре дошли в страница на Студентски съвет към Медицински университет - София.

Нашият университет е най-старото училище за висше медицинско образование в България. През вековната му история през него са преминали хората, чиито имена и днес четем в учебниците си и, които в различни аспекти са допринасяли и са се грижили за нашето здраве.

Сега е наш ред да се научим и да следваме техните стъпки, да трупаме знания и опит от утвърдени специалисти и да прилагаме наученото в собствената практика с една обща цел - по-доброто качество на живот на всеки пациент.

Като студенти ние сме в правото си да искаме и получаваме качествено образование, да бъдат зачитани нашите интереси и да бъде подсигурено нашето развитие. Именно в това се състои функцията на Студентския съвет - да съдейства, да информира и да представлява всеки един от нас.

Людмила Борисова

председател на Студентски съвет на МУ-София