КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Контролната комисия на Студентския съвет се избира от Общото събрание и е в пет-членен състав. Тя контролира цялостната дейност на Съвета.

Контролна комисия с мандат 2021-2023 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ, МФ

ЧЛЕНОВЕ: 1.СИМОНА ДЖЕЛЕПСКА, ФФ

2.ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ФДМ

3.АННА МАНДИКОВА, ФОЗ

4. ИВЕЛИН ГАНЕВ, МФ

Избраните членове на ИС и КК се назначават за срок от две календарни години, считано от датата на избора им или до изтичане на мандата им като студентски представители.