КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Контролната комисия на Студентския съвет се избира от Общото събрание и е в пет-членен състав. Тя контролира цялостната дейност на Съвета.

Контролна комисия с мандат 2017-2019 год

Председател – Елиана Бояджиева, МФ


Членове:

Деница Панайотова, ФФ

Магдалена Горанова, ФОЗ

Йоана Серафимова, МК-Филаретова

Божидар Настанлиев, ФДМ