Медицински университет - София

Студентски съвет

НАСТАНЯВАНЕ

> КЛАСИРАНЕ НА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЯТА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Класираните първокурсници, ще могат да се настаняват в съответния блок на База СОССБОС на 02.09, 03.09, 04.09 и 05.09.2019 год. в часовия диапазон от 09:00 ч. до 16:30 ч. Необходими ще са им 2 броя снимки -паспортен формат.

Студентите, приети да се обучават в платена форма през учебната 2019/2020, както и студентите от 2 до 6 курс, желаещи да ползват общежитията на МУ-София, ще могат да подават своите документи на 03.09, 04.09 и 05.09.2019 год. в блок 40Б на База СОССБОС в часовия диапазон от 09:00 ч. до 14:00 ч. Необходими ще са им: заверено уверение от съответния Деканат и два броя снимки - паспортен формат. Същото важи и за студентите от други висши учебни заведения, желаещи да ползват общежитията на МУ-София.

Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, ще заседава на 03.09, 04.09 и 05.09.2019 год. в блок 40Б на База СОССБОС от 10:00 до 14:00 часа.