КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ?

Със записването си като студент вероятно вече са те запознали с начините за кандидатстване. Тук отбелязваме това, което трябва да правиш всяка година, за да се подсещаш.

Първа стъпка

Виж дали отговаряш на изискванията, a те са:

 • постоянната ти адресна регистрация да не е в София

 • приемния ти бал да е достатъчно висок, за да се пребориш в предстоящото класиране

Втора стъпка– провери сроковете в сайта на Студентски съвет или на информационното таблото в съответния деканат

Трета стъпка – снабди се с необходимите документи, а те са:

 1. заверено уверение от съответния Деканат

 2. два броя снимки – паспортен формат

Допълнителни документи:

 1. при починал родител – копие от смъртен акт

 2. ако имаш трайни увреждания – копие от решение на ТЕЛК

 3. ако си семеен и/или имаш дете – копие от удостоверение за брак и раждане

* документите се подават в блок 40Б на База СОССБОС

КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНА, АКО ИМАМ ПРОБЛЕМИ С ОБЩЕЖИТИЕТО?

Към Комисия по социално – битови въпроси на учащите ( КСБВУ).

Съставът на комисията е от 5 члена и се назначава от Ректора на МУ – София за период от две календарни години.

 • КСБВУ организира Настанителна кампания за първокурсници като провежда класирането и настаняването им в общежитията на МУ – София. Базата, с която разполага МУ – София, е с седем жилищни блока и осем входа. Шест от блоковете са в рамките на ж.к. Студентски град и един – в ж.к. Лозенец. През 2015 и 2016г. се ремонтираха три блока – номер 40Б , 25 и 11.

 • КСБВУ разглежда жалби;

 • Разрешава разнообразни казуси – свързани с битовите условия, възникващи между живущите и т.н.

 • Организира ежегодното провеждане на избори за Домови съвет;

 • Грижи се за информативността на студентите относно новостите в общежитията;

 • Следи за вътрешния ред в общежитията и за спокойствието на живущите

 • Осъществява комуникацията между студентите и ръководството на база СОССБОС;

 • Заседанията на КСБВУ се провеждат веднъж седмично през учебния период с приемно време за студенти в Студентски град, бл. 40Б, етаж 2.