Медицински университет - София

Студентски съвет

ТЕЛЕФОН

Понеделник - Петък

e-mail

Запитвания и обратна връзка на:

students@mu-sofia.bg

Facebook

Официална Facebook страницата на Студентски съвет

АДРЕС

бул. "Акад. Иван Гешов" № 15, гр. София

НЦОЗА, ет. 12