PRAEMEDICUS 

SINCE 1925

В този раздел се публикуват броевете на списанието PRAEMEDICUS

Това е едно от първите списания за студенти по медицината в света, излязло през 1925 година, а негови издатели са д-р Змияров и д-р Попхристов. 

По този начин е създаден и първия извънучебен курс.


PRAEMEDICUS

Volume 40 • Issue 2 • December 2022 - ТУК


PRAEMEDICUS

Volume 41 • Issue 1 • May 2023 - ТУК


PRAEMEDICUS

Volume 41 • issue2 • December 2023 - ТУК

PRAEMEDICUS

Volume 42issue 1May 2024 - ТУК