Медицински университет - София

Студентски съвет

НОВИНИ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година.

> За повече информация

14.12.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на студентския съвет към Медицински университет-София, приет и утвърден от Академичния съвет на 26.05.2015г. и на 27.03.2018 г., се свиква Общо събрание на СС на 13.12.2018 г. /четвъртък/, с време за регистрация от 18,00 до 18,30часа и с начален час на Събранието 18,30 часа, в IV-та аудитория на Медико-биологичния комплекс на МУ-София, ул. Здраве №2, при следния Дневен ред:

  1. Доклад на Председателя на СС – г-н Видин Кирков, от предходното Общо събрание до настоящия момент;
  2. Планиране на бъдещи мероприятия на СС;
  3. Разни.
06.12.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.11.2018 година /четвъртък/ от 13,00 часа в Анатомична аудитория на Медико-биологичния комплекс на МУ-София, ще се проведат избори за студентски представители от първи курс на Медицински факултет за учебната 2018/2019 година.

08.11.2018 г.

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2018-2019 година

За шестнайсета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно в 10 области.

За пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2018\2019 година.

Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“ трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА“/ 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2 /от 01. 09. 2018 г. до 15. 10. 2018 г. своите документи.

> За повече информация

04.09.2018 г.

Класиране за общежитията на МУ-София

Общо събрание на Студентски съвет

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на студентския съвет към Медицински университет-София приет и утвърден от Академичния съвет на 27.03.2018 г., се свиква Общо събрание на Студентски съвет на 28.04.2018 г. /събота/, с време за регистрация от 09,30ч до 10,00ч и с начален час на събранието 10,00часа в Заседателната зала на хотел Пирин, град Сандански, при следния дневен ред:

1. Доклад на Председателя на СС – Видин Кирков, от предходното Общо събрание до настоящия момент;

2. Планиране на бъдещи мероприятия на СС;

3. Изнасяне на лекции от гост-лекторите;

4. Разни

20.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.04.2018 година /вторник/ от 17.30 часа във Втора аудитория на ПУЦ, ще се проведат избори за студентски представители от пети курс на Медицински факултет.

03.04.2018 г.