Медицински университет - София

Студентски съвет

НОВИНИ

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на студентския съвет към Медицински университет-София приет и утвърден от Академичния съвет на 27.03.2018г, се свиква Общо събрание на Студентски съвет на 28.04.2018г /събота/, с време за регистрация от 09,30ч до 10,00ч и с начален час на събранието 10,00часа в Заседателната зала на хотел Пирин, град Сандански, при следния дневен ред:

1. Доклад на Председателя на СС – Видин Кирков, от предходното Общо събрание до настоящия момент;

2. Планиране на бъдещи мероприятия на СС;

3. Изнасяне на лекции от гост-лекторите;

4. Разни

20.04.2018 г.

На 10.04.2018 година /вторник/ от 17.30 часа във Втора аудитория на ПУЦ, ще се проведат избори за студентски представители от пети курс на Медицински факултет.

03.04.2018 г.