НОВИНИ

КЛАСИРАНЕ

на правоимащите студенти за Стипендии за специални постижения /награди/, предоставяни от бюджета на Студентския съвет за зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

16.12.2022 г.

Излезе класирането на студенти за получаване на стипендии по всички категории - ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2022-2023 г

Уважаеми студенти,

По инициатива на ръководството на Фармацевтичен факултет и Студентски съвет, на 30.11.2022 година от 18.00 часа, в Аудитория І ще се проведе среща с мениджърския състав на "Софарма" АД.

Всички, които се интересуват от студентските програми на фирмата могат да присъстват на събитието.

28.11.2022 г.

Стартира гласуването за "Любим преподавател на годината на МУ-СОФИЯ"

По традиция в края на всяка календарна година Студентски съвет при МУ-София организира конкурса „Любим преподавател на годината на Медицински университет-София”.

От 22.11.2022 е отворена процедурата за гласуване за "Любим преподавател на годината".

В тази ФОРМА може да подадете името на любимия си преподавател до 29.11.2022 г.

21.11.2022 г.

Открита е процедурата за кандидатстване в конкурса “Студент и преподавател на годината на Медицински университет-София”

По традиция в края на всяка календарна година Студентският съвет при МУ-София обявява конкурса „Студент и преподавател на годината на Медицински университет-София”. В тази връзка, се открива процедура по подаване на кандидатури за участие в конкурса, който тази година е под надслов „105 години МУ-София и 25 години Студентски съвет“.

Срокът за подаване на документите е до 30.11.2022 г. на адрес: students@mu-sofia.bg

Както мнозина от вас вече знаят, идеята, заложена в създаване на традиционния конкурс, е поощряване и награждаване на студенти с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

15.11.2022 г

По този повод Студентски съвет на Медицински университет-София ще награди по един студент във всяка една от следните категории:

 • Студент на годината на Медицински университет – София

 • Студент на годината на Медицински факултет

 • Студент на годината на Факултета по дентална медицина

 • Студент на годината на Фармацевтичен факултет

 • Студент на годината на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

 • Студент на годината на Медицинския колеж „Йорданка Филаретова”

 • Студент на годината на Филиал „Проф. Иван Митев“ - Враца

 • Чуждестранен студент на годината


Победителите в отделните категории, получават и парични награди!


За да участвате в конкурса, трябва да изпратете кратко CV на български език и да приложите сканирани копия на документи/сертификати, отговарящи на критериите за участие в конкурса. Валидността им трябва да е за период от една година назад от ноември 2021 до ноември 2022 година, а именно:

 1. Успех от предходните два семестъра (представя се академична справка или удостоверение, заверени в деканата на съответния факултет; за участници от 1-ви курс се вземат оценките от кандидатстудентска кампания);

 2. Езикови умения (прилага се наличен сертификат/-и за определено ниво на владеене);

 3. Работа и заемани длъжности, стажове и практики (прилага се документ от работодател или ръководител на съответния стаж, удостоверяващ заетостта);

 4. Работа в КОВИД-звена (прилага се документ от работодател или ръководител, удостоверяващ заетостта);

 5. Членство в различни организации (например Студентски съвет, различни неправителствени организации – прилага се уверителна бележка, подписана от председателя на организацията);

 6. Заемани длъжности с мандатност в различни организации (документ от председателя на съответната организация);

 7. Образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите (прилага се сертификат от участие);

 8. Научни публикации (прилага се копие от всяка една налична публикация);

 9. Участие в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци (активно или пасивно участие се удостоверява със сертификат);

 10. Участие в спортни мероприятия ( прилага се сертификат или друга награда);

 11. Други награди и отличия (прилагат се сертификати, медали и др);


Не забравяйте, че съответните документи и сертификати, удостоверяващи вашите участия и умения се отнасят за периода ноември 2021 – ноември 2022 година.

Изпращайте ни кандидатурите си на адрес: students@mu-sofia.bg

Вашите кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от комисия, която ще определи победителя във всяка една категория.

15.11.2022 г.

Втори студентски форум „Въздух за здраве“

Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ в партньорство с Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“, Медицински колеж „Й. Филаретова“ и Студентски съвет при Медицински университет – София организират Втори студентски форум „Въздух за здраве“, чиято основна тема е „Студентите в подкрепа на чистия въздух“. Участниците във форума, заедно с лекари от различни области на медицината и общественото здраве ще обсъдят проблемите на замърсяването на въздуха и възможностите за участие на студентите в дейности за подобряване на качеството му. Във форума ще се включат и студенти от Екоклубовете на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет.

Форумът ще се проведе на 16.11.2022 г. (сряда) от 16.00 ч. в зала „Проф. д-р Ал. Чирков“ (аула Максима) на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ („Св. Екатерина“).

09.11.2022 г.

Започва приемането на документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2022-2023 г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., ще бъдат приемани, според изискванията на съответното основно звено. Подаването на документите ще се извърши в периода 07.11.2022г. до 12 часа на 21.11.2022 г.

Подробности за необходимите документи и начина на тяхното подаване може да откриете на уеб страниците на съответното звено.

04.11.2022 г.

Научна конференция за студенти в

„Петре Шотадзе Медицинска академия“ в Тбилиси, Грузия

Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy is holding the Students Symposium “Medicine and Science 2022” on December 7. The event aims to promote student research activities and facilitate science networking. 

Students interested in medical and healthcare sciences related research can participate in the Students Symposium. The event’s working language is English; it will be performed online.

The deadline for abstracts submission for the Symposium “Medicine and Science 2022” is November 20, 2022. To submit an abstract please follow the link HERE.

The selection of abstracts for participation in the event will be performed by Symposium’s Scientific Committee. By consideration of the mentioned committee decision, the works based on the literature review - essay, aren’t considered for the participation in the Students Symposium 'Medicine and Science 2022'; meta-analysis is an exception. Abstract should be written in English; its recommended length is a maximum of 350 words. The abstract should be structured for the aim to present: 

 • Title

 • Keywords

 • Introduction

 • Method(s)

 • Result(s)

 • Conclusion(s).

Please don’t hesitate to contact us for additional information and with any question through email - research@tma.edu.ge.

27.10.2022 г.

НАБИРАНЕ НА СТАТИИ ЗА ДЕКЕМВРИЙСКИЯ БРОЙ НА СП. PRAEMEDICUS

УВАЖЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с набирането на статии за декемврийския брой на списание „Praemedisus - since 1925”, Ви информираме, че срокът за изпращане на Вашите статии е до 10 Ноември 2022г. Може да се запознаете с изискванията към авторите, както и на кой имейл да се изпращат готовите статии в приложеният по-долу файл.

Изисквания

18.10.2022 г.

Студентски съвет отпусна парични награди по повод промоцията на ФДМ

По повод официалната Промоция на Випуск 2022 г. на Факултета по дентална медицина, Студентски съвет отпусна от своя бюджет 8 парични награди от по 1000 лева /общо 8000 лева/ за отличен успех през периода на професионалното им обучение и от държавните изпити на следните дипломанти:

1. А. Веселинова

2. В. Маринова

3. Е. Емилиянов

4. М. Лалиоти

5. Д. Горгиева

6. Р. Мазникова

7. Б. Петрова

8. Х. Хан

0.09.2022 г.

СКЪПИ КОЛЕГИ,

По традиция, всяка година Студентският съвет на МУ-София организира “Ден на първокурсника”.

Целта е да се запознят първокурсниците със структурата на всеки факултет, различните катедри и отделните дисциплини, а Вашите по-големите колеги ще Ви помогнат с опознаването на базата на Университета, отделните аудитории и зали.

Събитието ще се проведе отделно за всеки факултет след официалното откриване на учебната 2022/2023 г. за всяко звено от Деканските ръководства.

20.09.2022 г.

КЛАСИРАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС ЗА УЧ. 2022/2023 Г.

На основание Заповед № РК36-1365/08.09.2022 г. на Ректора на МУ-София, класираните за студентските общежития на МУ-София студенти от първи курс за учебната 2022/2023 г., ще могат да се настаняват в съответното студентско общежитие на 19.09., 20.09., 21.09. и 23.09.2022г. в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 ч. при спазването на въведените противоепидемични мерки.

Повече информация в приложената Заповед.

Необходими документи при настаняването:

1. Заверено уверение от съответния Деканат

2. 2 броя снимки - паспортен формат.

Студентите от 2 до 6 курс, желаещи да ползват общежитията на МУ-София ще могат да подават своите документи присъствено на 21.09. и 23.09.2022 г. в блок 40Б, Студентски град в часовия диапазон от 10:00 до 14:00 ч., като необходими ще са им: заверено уверение от съответния Деканат и два броя снимки - паспортен формат.

 1. Заповед № РК36-1365/08.09.2022 г. на Ректора на МУ-София

 2. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ОБЩЕЖИТИЯ 2022-2023

09.09.2022 г.

Информация за кандидатстване и настаняване в Студентските

общежития за студентите от 2 до 6курс!

Студентите от 2 до 6 курс от всички звена на МУ-София, които не са ползвали студентските общежития на МУ-София и имат желание да бъдат настанени за учебната 2022/2023г., могат да подават документите си на 21.09 и 23.09.2022г. в часовия диапазон 10:00 – 14:00ч. в Блок 40Б, втори етаж, в Студентски град.

Разпределението им по блокове ще се извършва на момента.

Необходими документи при настаняването:

1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр.;

2. Снимка паспортен формат – 2 бр.;

08.08.2022 г.

Важно съобщение за новоприетите студенти в МУ-София

Всички приети студенти за обучение в I-ви курс за учебната 2022/2023г., които желаят да ползват студентските общежития на МУ-София, могат да попълнят онлайн-формуляра за кандидатстване за общежитие, след записване в съответния факултет/звено и получаване на факултетен номер в срок до 15.08.2022г.

Класирането на първокурсниците за общежития ще бъде обявено на 09.09.2022г.

Класираните студенти ще могат да се настаняват при управителя на блока, в който са класирани на 19.09., 20.09., 21.09. и 23.09.2022г. в часовия диапазон 09:00 – 17:00ч., като необходими ще са 2 бр. снимки в паспортен формат и уверение, заверено в съответния деканат при записването на студента.

Необходими документи при настаняването:

Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр.;

Снимка паспортен формат – 2 бр.;

12.07.2022 г.

КЛАСИРАНЕ

на правоимащите студенти за Стипендии за специални постижения /награди/, предоставяни от бюджета на Студентския съвет за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

29.06.2022 г.

Класиране на студенти, специализанти и докторанти живущи в студентско общежитие блок № 7, за настаняване в останалите студентски общежития на База СОССБОС, МУ-София

Във връзка с предстоящото затваряне на студентско общежитие блок 7, подадените заявления от живущите в него и изпълнение на Заповед на Ректора на МУ-София, преместването на живущите от блок № 7 в другите студентски общежития на МУ-София, ще се извърши по утвърденото класиране, изготвено съгласно подадените заявления от живущите, в работните дни в периода: 20.06. – 30.06.2022 г.


Необходими документи при настаняване:

- Заверено уверение от съответния Деканат за записан летен семестър на учебната 2021/2022 г.

- 2 броя паспортни снимки.

1.Заповед за класиране

2. Класиране

17.06.2022 г.

Промяна в сроковете за класиране и изплащане на стипендии за специални постижения

Новите срокове за класиране, разглеждане и утвърждаване са до 29.06.2022. Изплащането им е до 08.07.2022.

Пълния текст на заповедта тук

16.06.2022 г.

Стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет за летния семестър на учебната 2021/2022г.

Срокът за кандидатстване за стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет за зимния семестър на учебната 2021/2022г. е от 03.06.2022 до 13.06.2022г. /вкл./

Преди да подадете своите документи, моля, запознайте се с условията и изискванията от Методиката за отпускането на стипендиите за специални постижения. За всяка стипендия се кандидатства с отделно заявление!

Заповед

Методика

Онлайн-формуляр за кандидатстване

02.06.2022 г.

Излезе класирането на студенти за получаване на стипендии по втора категория - ПМС-90 за летен семестър на учебната 2021-2022 г

Всички студенти, кандидатстващи за Категория 1, както и за Социална стипендия за летен семестър на учебната 2021/2022 г. са класирани!

15.04.2022 г.

СПИСЪК НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ СТУДЕНТИ ЗА ТЪРЖЕСТВО на МУ-СОФИЯ

по случай празника на университета 7-ми април

Уважаеми колеги,

Ще може да получите своите билети по звена, както следва:

 • МФ – на 05.04. от 09,30 до 15,30 часа в Студентска канцелария, Деканат

 • ФДМ – на 05.04 от 09,30 до 15,30 часа, Студентска канцелария, Деканат

 • ФФ – на 05.04 и 06.04 от 09,30 до 16,00 часа, Секретар на Декана

 • ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“ – на 05.04 от 10,00 до 14,00 часа, Деканат - стая 41

 • МК „Йорданка Филаретова“ – на 05.04 от 10,00 до 16,00 часа в Студентска канцелария

СПИСЪКЪТ (на отделни листове - sheet) може да видите ТУК 04.04.2022 г

ЗАПИСВАНЕ на СТУДЕНТИ за ТЪРЖЕСТВО на МУ-СОФИЯ

по случай празника на университета 7-ми Април


По повод празника на научно-изследователската и преподавателска дейност на МУ-София, Университетът предоставя 100 билета за своите студенти, за които може да се запишете в настощата форма ТУК Празникът ще се проведе на 7 април от 17 часа в "Националната опера и балет". С обявяването на списъка с първите 100 записали се, ще бъде качена и информация къде и как ще може да получите своите билети. 30.03.2022 г

МУ-София увеличава стипендиите с 10 % по предложение на СС


По повод празника на научно-изследователската и преподавателска дейност на МУ-София, университетът предоставя 100 билета за своите студенти, за които може да се запишете в настощата форма ТУК Празникът ще се проведе на 7 април от 17 часа в "Националната опера и балет". С обявяването на списъка с първите 100 записали се, ще бъде качена и информация къде и как ще може да получите своите билети. 30.03.2022 г

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ИЗПРАТИ ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ МУ-СОФИЯ НА ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ 2022


Зимен университет и Университетски зимни игри 2022, организирани от Националното представителство на студентските съвети и Асоциацията за университетски спорт, се проведоха в Пампорово от 20 до 23 март 2022г. Студентският съвет към МУ-София изпрати представителна делегация от 16 наши колеги-студенти.
Представянето на отборите на МУ-София по ски алпийски дисциплини (мъже и жени) и сноуборд (мъже и жени) беше изключително успешно, като в дисциплината сноуборд жените спечелиха сребърен и бронзов медали. В отборното класиране на ски алпийски дисциплини, отборите на МУ-София са на 4то място при мъже и жени, което е голямо постижение за университета. МУ-София традиционно е сред най-добрите в студентския зимен спорт в България, а тази година конкуренцията беше от 27 университета.25.03.2021 г

Започва онлайн приемането на документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2021-2022г.


Уважаеми кандидат-стипендианти,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2021/2022 г., ще бъдат приемани онлайн, според изискванията на съответното основно звено. Kандидатстването ще се извърши в периода 23.03.2022г. до 12.00 часа на 06.04.2022г.
За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от основните звена на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия (*за кандидатите от категория 2 това е задължително), трябва да направи следното:

1. Да подготви необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София;

2. Да провери коректността и пълнотата на документите си;

3. Да сканира документите си в един единствен файл, във формат PDF с резолюция от

150-200 dpi;

4. Да именува файла с документите си по модела: инициали на звено, фак. номер, група.

5. Да изпрати файла с документите си на имейл-адреса на съответното звено, както следва за:

МФ: otluspehstip@medfac.mu-sofia.bg– за стипендии I-ва категория

stipendii@medfac.mu-sofia.bg – за стипендии II-ра категория и социални стипендии – тел. за връзка 02 9172674

ФДМ: stipendii@fdm.mu-sofia.bg – тел. за връзка 02 9542909

ФФ: stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg – тел. за връзка 02 9236504

ФОЗ: stipendii@foz.mu-sofia.bg – тел. за връзка 02 9432292

МК-София: stipendii@mc.mu-sofia.bg – тел. за връзка 02 9154626

Филиал-Враца: stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg – тел. за връзка 09 2645176

В случай, че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са четливи, кандидатът трябва да сканира само коригираните или липсващите документи в един файл, като в основание запише „корекция“.


12.05.2021 г

СПИСЪК НА ЖИВУЩИТЕ В БЛОК №56Б, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГИТЕ СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ
НА МУ-СОФИЯ

Във връзка с предстоящото затваряне на студентско общежитие блок №56Б, подадените заявления от живущите в него и изпълнение на Заповед № РК36-467/21.03.2022г. на Ректора на МУ-София, преместването на живущите от блок № 56Б в другите студентски общежития на МУ-София, ще се извърши по утвърдения списък, изготвен съгласно подадените заявления от живущите, в работните дни в периода: 24.03. – 05.04.2022 г.


Необходими документи при настаняване:

- Заверено уверение от съответния Деканат за записан летен семестър на учебната 2021/2022 г.

- 2 броя паспортни снимки.

Благодарствено писмо от Академичната общност на Департамента по езиково обучение и спорт и неговият директор проф. Павлина Балканска до председателя на Студентски съвет при МУ-София.


12.05.2021 г

15 дипломанти от МФ с парични награди за успех от Студентски съвет

Студентски съвет отпусна от бюджета си за 2021г. парични награди за отличен успех на 15 дипломанти от Випуск 2021 на Медицински факултет.

Решението бе одобрено на Академичен съвет, като сумата е общо 15 000лв - по 1000 лв на абсолвент.

Наградата за отличен успех от курса на обучение и от държавните изпити отиде при 8 български и 7 чужди студенти:

1. К..Димитров - РБългария 5,89/6,00

2. Й. Велев - Кипър 5,89/6,00

3. Н. Стоилкова - Сърбия 5,89 / 6,00

4. Р. Милушев - Германия 5,87 /6,00

5. Д. Шакир - РБългария 5,86 / 6,00

6. В. Гавазова - РБългария 5,84 / 6,00

7. М. Христов - РБългария 5,84 / 6,00

8. М. Азманова - РБългария 5,82 / 6,00

9. К. Стефанова - РБългария 5,80 / 6,00

10. Е. Владинова - РБългария 6,00 / 5,80

11. Е. Пайда - Гърция - 5,93 / 5,80

12. К. Исаакидис - Гърция 5,93 / 5,80

13. Р. Кръстева - РБългария 5,93 / 5,80

14. Х. Диллон - Германия 5,64 / 6,00

15. М. Ханнан - Великобритания 5,67 / 5,80

КЛАСИРАНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022

Срокът за подаване на заявления за стипендии изтича на 10 декември 2021

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че заявления за Стипендиите за специални постижения ще се приемат до 14,00 часа на 10.12.2021г. /петък/. Подадените заявления след този час няма да бъдат разглеждани.

09.12.2021 г.

Анкетна карта за проучване на нагласите на студентите в медицинските университети към ваксините срещу COVID-19

Уважаеми студенти,

дебатът около ваксините срещу COVID-19 е в центърa на вниманието през последните няколко месеца, както в научната общност, така и в широката общественост. Студентите в медицинските университети са в повишен риск от среща с вируса на COVID-19 в хода на практическото обучение.

Основната цел на това анонимно проучване е да се установят нагласите, възприятията и колебанията на студентите по отношение на ваксините срещу COVID-19.Получената информация ще помогне да се идентифицират потенциалните опасения и ще даде възможност за разработването на образователни инициативи, които да предоставят допълнителна информация.

Моля попълнете/Please fill in:

Анкетата на български език

Questionnaire in English

02.12.2021 г.

Стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет за зимния семестър на учебната 2021/2022г.

Срокът за кандидатстване за стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет за зимния семестър на учебната 2021/2022г. е от 02.12. до 10.12.2021г. /вкл./

Преди да подадете своите документи, моля, запознайте се с условията и изискванията от Методиката за отпускането на стипендиите за специални постижения.

Методика

Онлайн-формуляр за кандидатстване

01.12.2021 г.

Стартира гласуването за "Преподавател на годината на МУ-СОФИЯ"

По традиция в края на всяка календарна година Студентски съвет при МУ-София организира конкурса „Студент и преподавател на годината на Медицински университет-София”.

Срокът за подаване на кандидатури за "Студент на годината 2021" изтече на 30.11. 2021 г. Кандидатурите ще бъдат разгледани и оценени от комисия, която ще определи победителят във всяка една от категориите.

От днес е отворена процедурата за гласуване за "Преподавател на годината".

В тази ФОРМА може да подадете името на любимия си преподавател до 08.12.2021 г.

01.12.2021 г.

Излезе класирането на студенти за получаване на стипендии по втора категория - ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2021-2022 г

*Всички студенти, кандидатстващи за Категория 1, както и за Социална стипендия за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. са класирани!

30.11.2021 г.

Стипендиите за успех се увеличават с 10 %

Предложение от председателя на Студентски съвет за увеличение на стипендиите за успех, както и на социалните стипендии с 10%, бе внесено на днешното заседание на Академичния съвет на МУ-София.

Предложението бе прието и увеличението ще бъде за месеците октомври, ноември и декември.

23.11.2021 г.

Стартира конкурсът “Студент на годината 2021” на МУ-София

По традиция в края на всяка календарна година Студентски съвет при МУ-София организира конкурса „Студент и преподавател на годината на Медицински университет-София”, в тази връзка откриваме процедурата по подаване на кандидатури в конкурса.

Срокът за подаване на документите е до 30.11.2021 г. на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Както мнозина от вас вече знаят, идеята, заложена в създаването на станалият вече традиционен конкурс, е поощряване и награждаване на студенти с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

По този повод Медицински университет-София ще награди по един студент във всяка една от следните категории:

• Студент на годината на Медицински университет – София

• Студент на годината на Медицински факултет

• Студент на годината на Факултета по дентална медицина

• Студент на годината на Фармацевтичен факултет

• Студент на годината на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

• Студент на годината на Медицинския колеж „Йорданка Филаретова”

• Студент на годината на Филиал „Проф. Иван Митев“ - Враца

• Чуждестранен студент на годината

За да участвате в конкурса, моля изпратете ни кратко CV на български език и приложено сканирани копия на документи/сертификати, отговарящи на критериите за участие в конкурса, валидни за период от една година назад – Ноември 2020 – Ноември 2021 година, а именно:

 1. Успех от предходните два семестъра (представя се академична справка или Удостоверение, заверени в Деканата на съответния факултет; за участници от 1-ви курс се вземат оценките от кандидатстудентска кампания);

 2. Езикови умения (прилага се наличен сертификат/-и за определено ниво на владеене);

 3. Работа и заемани длъжности, стажове и практики (прилага се документ от работодател или ръководител на съответния стаж, удостоверяващ заетостта);

 4. Работа в КОВИД-звена (прилага се документ от работодател или ръководител, удостоверяващ заетостта);

 5. Членство в различни организации (например Студентски съвет, различни неправителствени организации – прилага се уверителна бележка, подписана от Председателя на организацията);

 6. Заемани длъжности с мандатност в различни организации ( документ от Председателя на съответната организация);

 7. Образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите (прилага се сертификат от участие);

 8. Научни публикации (прилага се копие от всяка една налична публикация);

 9. Участие в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци (активно или пасивно участие се удостоверява със сертификат);

 10. Участие в спортни мероприятия ( прилага се сертификат или друга награда);

 11. Други награди и отличия (прилагат се сертификати, медали и др);

Не забравяйте, че съответните документи и сертификати, удостоверяващи вашите участия и умения се отнасят за периода Ноември 2020 – Ноември 2021 година.

Изпращайте ни кандидатурите си на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Вашите кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от висококвалифицирана Комисия, която ще определи победителят във всяка една категория.

16.11.2021 г.

Започва онлайн приемането на документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90

Уважаеми кандидат-стипендианти,Предвид извънредните обстоятелства, необходимите документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90, ще бъдат приемани онлайн, според изискванията на съответното основно звено. Kандидатстването ще се извърши в периода 04 -19.11.2021г.За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от основните звена на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия (*за кандидатите от категория 2 това е задължително), трябва да направи следното:
 1. Да подготви необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София;
 2. Да провери коректността и пълнотата на документите си;
 3. Да сканира документите си в един единствен файл, във формат PDF с резолюция от 150-200 dpi;
 4. Да именува файла с документите си по модела: инициали на звено__фак. номер;
 5. Да изпрати файла с документите си на имейл-адреса на съответното звено, както следва за:
 • МФ: uchebenotdel@medfac.mu-sofia.bgза стипендии I-ва категория
stipendii@medfac.mu-sofia.bgза стипендии II-ра категория и социални стипендии | – 02 9172674
 • ФДМ: stipendii@fdm.mu-sofia.bg | – 02 9542909
 • ФФ: stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg | – 02 9236504
 • ФОЗ: stipendii@foz.mu-sofia.bg | – 02 9432292
 • МК-София: stipendii@mc.mu-sofia.bg | – 02 9154626
 • Филиал-Враца: stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg | – 09 2645176
В случай, че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са четливи, кандидатът трябва да сканира само коригираните или липсващите документи по кандидатстването за стипендия в един файл, като в основание запише „корекция“ и го изпрати на съответния на звеното си пощенски адрес.

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за зимен семестър на учебната 2021-2022

Писмо до звената от Ректората – зим.сем. 2021Заявление за стипендииЗаявление за помощи – зим.сем. 2021-22Документи ще се приемат по имейл до 14:00 часа на 19.11.2021 год. 02.11.2021 г.

Студентски форум по проблемите на качеството на въздуха

Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ в партньорство с Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“, Медицински колеж „Й. Филаретова“ и Студентски съвет при Медицински университет – София, Ви канят да участвате в Студентски форум по проблемите на качеството на въздуха и неговото влияние върху здравето. Целта на форума е в среща с лекари-експерти от различни области на медицината и общественото здраве да бъдат дискутирани здравните ефекти на замърсяването на въздуха и да се мотивират студентите за активно отношение и участие в дейности за подобряване качеството на въздуха.

Форумът ще се проведе на 21.10.2021 г. (четвъртък) от 16.00 ч. до 17.00 ч. в електронната платформа ZOOM (онлайн). Необходима е предварителна регистрация за участие, която можете да направите ТУК

На участниците във форума ще бъдат издадени сертификати.

Очакваме Ви!

10.10.2021 г.

Класиране за студентските общежития на Медицински университет - София на студентите от първи курс за учебната 2021/2022 година

На основание Заповед № РК36-1788/10.09.2021 г. на Ректора на МУ-София, класираните за студентските общежития на МУ-София студенти от първи курс за учебната 2021/2022 г., ще могат да се настаняват в съответното студентско общежитие на 20.09., 21.09.,23.09., и 24.09.2021 г. в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 ч. при спазването на всички противоепидемични мерки.

Необходими документи при настаняването:

1. Заверено уверение от съответния Деканат

2. 2 броя снимки - паспортен формат.

Студентите, приети да се обучават в платена форма през учебната 2021/2022, както и студентите от 2 до 6 курс, желаещи да ползват общежитията на МУ-София ще могат да подават своите документи присъствено на 23.09. и 24.09.2021 г. в блок 40Б, Студентски град в часовия диапазон от 10:00 до 14:00 ч., като необходими ще са им: заверено уверение от съответния Деканат и два броя снимки - паспортен формат.

След 15.10.2021 г. ще бъде достъпно он-лайн заявлението за настаняване в реновираното студентско общежитие на МУ-София – блок №6, кв. Лозенец. Всички студенти на МУ-София, които имат желание, могат да подадат онлайн заявление за настаняване или преместване там.

10.09.2021 г

Информация за кандидатстване и настаняване в Студентските общежития за студентите от 2 до 6курс!


Студентите от 2 до 6 курс от всички звена на МУ-София, които не са ползвали студентско общежитие на МУ-София и имат желание да бъдат настанени за учебната 2021/2022г., могат да подават документите си на заседанията на Настанителна комисия в Блок 40Б, втори етаж в Студентски град. Заседанията ще са на 23.09 и 24.09.2021г в часовия диапазон 10:00 – 14:00ч, като разпределението им по блокове ще се извършва на момента.Необходими документи при настаняването:1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр.;2. Снимка паспортен формат – 2 бр.;28.07.2021 г

Покана за участие в конкурс за Световния ден на биоетиката 2021


Българската секция към Международната мрежа по биоетика в сътрудничество със Световната медицинска асоциация, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София, канят всички студенти да вземат участие в честването на тазгодишния Световния Ден на биоетиката 2021 на тема: „Информирано съгласие“, което ще се проведе на 19 октомври 2021.

Световният ден на биоетиката е глобално честване на всеобщата Декларация по биоетика и права на човека, приета на 19 октомври 2005 г. от Генералната асамблея на ЮНЕСКО.

Студентите от всички специалности на Университета могат да участват с есе, артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео в конкурс на тема: „Информирано съгласие“.

Писмено разработените есета трябва да бъдат изпратени до 30 септември 2021.

Победителите в студентското състезание за есета, ще бъдат обявени на 19 октомври 2021

Артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео ( до 1 мин.) трябва да бъдат изпратени до 31 август 2021.

Постерна сесия ще се състои на 19 октомври 2021

Победителят в студентското състезание на постери и плакати ще бъде представен на комитета на Световния ден на биоетиката за участие в международно състезание.

Есета, артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео се изпращат на следния адрес: bioethicsday@foz.mu-sofia.bg

27.07.2021 г

СЪОБЩЕНИЕ


Всички приети студенти за обучение в 1-ви курс за учебната 2021/2022, , които желаят и имат право да ползват общежитията на МУ-София, могат да попълнят онлайн-Формуляра за кандидатстване за общежитие, след записване в съответния факултет/звено и получаване на факултетен номер.

Класирането на първокурсниците за общежития ще бъде обявено на 10.09.2021г. на сайта ни: students.mu-sofia.bg.

Класираните студенти ще могат да се настаняват при управителя на блока, в който са класирани на 20.09, 21.09, 23.09 и 24.09.2021г. в часовия диапазон 09:00 – 17:00ч., като необходими ще са 2 бр. снимки в паспортен формат и уверение, заверено в съответния деканат при записването на студента.

Студентите, приети в платена форма на обучение ще могат да подават документите си в Блок 40Б в Студентски град на 23.09 и 24.09.2021г. в часовия диапазон 10:00 – 14:00 часа.

Необходими документи при настаняването:

 1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр.;

 2. Снимка паспортен формат – 2 бр.;

14.07.2021 г

Студентският съвет при МУ-София отпусна финансови стимули на студентите- доброволци в размер на близо 190 000 лева


610 броя финансови стимули за доброволчески труд на обща стойност 187 460 лева бяха отпуснати за периода от ноември 2020 г. до април 2021г. Това стана възможно благодарение на инициатива на Студентският съвет съвместно с проф. Красимира Маркова и д-р Видин Кирков. Изработена бе Методика за отпускане на финансови стимули на студентите-доброволци от МУ-София, като средствата бяха от бюджета на Студентския съвет. Студентите-доброволци трябваше да представят служебна бележка от съответното лечебно заведение с положени минимум 60 часа доброволчески труд, като документите им се проверяваха от комисия назначена със заповед на Ректора на МУ-София. Медицински университет – София е единственият университет на територията на Р България подпомогнал финансово своите студенти взели участие на първа линия в борбата срещу COVID-19.14.06.2021 г

Класиране на получилите стипендии за специални постижения /награди/ от бюджета на Студентския съвет при МУ-София за летен семестър на учебната 2020/2021 год.

г

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021


Драги студенти,Обръщаме се към вас, с предложение за краткосрочна, но добре заплатена възможност за допълнителни доходи – да бъдете преброители в предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в България, което ще се проведе през септември и началото на октомври.И тъй като студентите са млади, енергични, способни и комуникативни хора, а Националният статистически институт има нужда точно от такива преброители, се обръщаме към вас да подадете заявление за преброители от 25 май до 10 юни 2021 година.Заявлението е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 (https://bit.ly/3hsBlDG ) и в сайтовете на общините.При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.В периода 18 септември - 3 октомври 2021 г. един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но има възможност да поеме преброяването на два или три участъка, като в този случай неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв. Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева. Преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя. Те ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.Това е извадка от официалното писмо на председателя на НСИ, изпратено до МУ-София.
12.05.2021 г

Стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет за летния семестър на учебната 2020/2021г.


Уважаеми колеги,Срокът за кандидатстване за стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет за летния семестър на учебната 2020/2021г. е от 12.05 до 21.05.2021г. /вкл./ Преди да подадете своите документи, моля, запознайте се с условията и изискванията от Методиката за отпускането на стипендиите за специални постижения.12.05.2021 г

КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС-90 ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

Всички студенти кандидатстващи за Категория 1, както и за Социална стипендия са класирани!

Класираните по Категория 2, вижте в класирането


Уважаеми кандидат-стипендианти,

Предвид извънредните обстоятелства, в които се налага да протича обществения живот, необходимите документи за кандидатстване за държавна стипендия, ще бъдат приемани онлайн или присъствено, според изискванията на съответното звено.

За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от звено на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия (*за кандидатите от категория 2 това е задължително), трябва да направи следното:

1. Да подготви необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София.

2. Да провери коректността и пълнотата на документите си.

3. По възможност да ги сканира в един единствен файл с резолюция от 150-200 dpi.

4. Да наименува файла с документите си по модела: инициали на звено__фак. номер__мобилен телефон

5. Да изпрати файла с документите си на пощенската кутия на своето звено, съгласно следната таблица на съответствие:

звено | е-мейл адрес | Телефон на отговорника на звеното :

 • МФ: | stipendii@medfac.mu-sofia.bg | - 02 9172674

 • ФДМ: | stipendii@fdm.mu-sofia.bg | - 02 9542909

 • ФФ: | stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg | - 02 9236504

 • ФОЗ: | stipendii@foz.mu-sofia.bg | - 02 9432292

 • МК-София: | stipendii@mc.mu-sofia.bg | - 02 9154626

 • Филиал-Враца: | stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg | - 09 2645176


В СЛУЧАЙ,ЧЕ ЛИПСВАТ НЯКОИ ОТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ НЯКОИ ОТ ТЯХ НЕ СА ЧЕТЛИВИ, КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА СКАНИРА САМО КОРИГИРАНИТЕ ИЛИ ЛИПСВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТИПЕНДИЯ В ЕДИН ФАЙЛ ,КАТО ЗАПИСВАТ В ОСНОВАНИЕ "КОРЕКЦИЯ" И ДА ГО ИЗПРАТИ НА СЪОТВЕТНИЯ НА ЗВЕНОТО СИ ПОЩЕНСКИ АДРЕС.


ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПО МЕЙЛ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ДО 17:00ч.

НА 09.04.2021год. ДОКУМЕНТИ ПО МЕЙЛ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 15:00ч.

22.03.2021 г.
18.03.2021 г.
16.03.2021 г.

Предстои специален уебинар за ваксините за Covid-19

Ваксините са гореща тема тези дни. За да се удовлетвори нуждата на нашите преподаватели и студенти от повече яснота и специализирана информация, на 26 януари, вторник, от 14ч, ще се проведе уебинарът „Ваксини за Covid-19: Експертите говорят“.

Модератор на уебинара е проф. Тодор Кантарджиев, директор на Национален център по заразни и паразитни болести, а участниците са:

Проф. д-р Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация и преподавател във Фармацевтичен факултет на МУ-София,

Доц. Любомира Николаева-Гломб, дмн от отдел Вирусология на Националния център по инфекциозни болести.

Доц. Нина Янчева, ръководител катедра “Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина” към Медицински факултет на МУ-София.

Каним всички преподаватели, студенти и служители на МУ-София, които се интересуват, да зададат въпросите си към участниците предварително чрез Фейсбук страницата на университета или на e-mail webinar@mu-sofia.bg

Събитието ще бъде предавано на живо в платформата Google Meet, а достъпът ще е възможен за всички, които имат служебен е-mail адрес на МУ-София (домейн mu-sofia.bg).

Линкът към събитието ще бъде публикуван на страниците на МУ-София в самия ден на провеждането му.

Предоставяне на стипендии от OEAD

Австрийското посолство в гр. София информира, че австрийското Федерално министерство на образованието, науката и изследователската дейност предоставя стипендии на чуждестранни студенти, както и на завършили висше образование и учени за академичната 2020/2021 год.

Подробна информация може да бъде намерена ТУК

15.01.2021 г.

Важно за обитателите на студентските общежития

Всички студенти, настанени в общежитията на Медицински университет - София, които желаят да заплатят наема за месец януари 2021 г. по банков път, могат да го направят като в платежния документ задължително бъде отбелязано:

Име и фамилия, факултетен номер, номера на блока, номера на стаята и за кой месец е плащането, както и съответната сума за наема.

Наемът за месец януари - краен срок за плащане - 15.01.2021 г.

Медицински университет - София;

База СОСБОС;

IBAN: BG04 BPBI 7940 3163 9853 00

Банка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

04.01.2021 г.

ОТЛИЧИХМЕ СТУДЕНТ И ПРЕПОДАВАТЕЛ НА ГОДИНАТА 2020

Традиционният конкурс „Студент и преподавател на годината“ беше проведен и тази година от Студентски съвет към Медицински университет-София. Отличените получиха наградите си на специална церемония днес, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Авторитетно жури от преподаватели и студенти оцени номинираните спрямо доказаните им академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, както и участие в студентски и неправителствени организации.


22.03.2021 г.