ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Изпълнителният съвет се избира от Общото събрание на Студентския съвет, като членовете му са разпределени по квотен принцип между основните звена на МУ-София. Той ръководи текущата дейност на Съвета.

Изпълнителен съвет с мандат 2017-2019 год.

Председател на СС към МУ-София – Видин Кирков, МФ

Главен секретар – Росица Маркова, ФОЗ

Председател на ОС – Симеон Симеонов, ФДМ


Председател на Учебна комисия – Христофор Деевски, МК-Филаретова

Зам.-председател на Учебна комисия – Жени Спасова, МФ

Председател на Научна комисия – Диян Ганев, МФ

Зам.-председател на Научна комисия – Василена Котулова, МФ

Председател на Културна комисия – Рени Якимова, ФФ

Зам.-председател на Културна комисия – Радина Йорданова, ФФ

Председател на КСБВУ – Тихомир Голийков, ФФ

Председател на ПР-комисия – Ива Великова, МФ

Зам.-председател на ПР-комисия – Теодор Ангелов, МФ

Председател на Спортна комисия – Здравка Стоянова, МФ

Зам.-председател на Спортна комисия – Милица Георгиева, МФ

Председател на Международна комисия – Зорница Вълчева, ФОЗ

Зам.-председател на Международна комисия – Виктор Димитров, ФОЗ

Председател на Информационна комисия – Иван Попов, ФДМ

Зам.-председател на Информационна комисия – Симона Топова, МФ