Медицински университет - София

Студентски съвет

Кандидатстване за общежитие на студенти, приети в първи курс за учебната 2020/2021 г.