Медицински университет - София

Студентски съвет

Стипендии за специални постижения /награди/ от бюджета на СС при МУ-София за летен семестър на учебната 2020 г.